Tiềm thức giấc mơ

 Trong cuộc sống của chúng ta luôn cần chọn cho mình một hướng đi phù hợp. Bạn sẽ không có nhiều thời gian để sửa đổi nhiều lần cho công việc của mình, bởi tuổi trẻ của chúng ta luôn luôn có giới hạn trong cuộc sống. Chính vì vậy để thành công trước hết hãy làm tốt một công việc trước khi chuyển tiếp nó sang công việc thứ hai. Bởi vì không ai có thể lựa chọn hai mục tiêu cùng một lúc

>